ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK


Ekologická likvidace pneumatik

U výrobků na které se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, jsou součástí prodejní ceny i náklady na zpětný odběr, zpracování a likvidaci pneumatik vyřazených z provozu. Prodávající nabízí možnost bezplatného zpětného odběru použitých pneumatik v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na adrese provozovny: Pneuservis Ostrava, Na Náhonu 1099/43a, 702 00 Ostrava-Přívoz.