EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Odevzdejte zdarma staré pneumatiky k jejich recyklaci


Kam s použitými pneumatikami?

Pneumatika není komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře nebo jako černá skládka.

Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití

Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky. Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci. Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Odevzdejte zdarma použité pneu na sběrné místo

  • Bez ohledu na nákup zboží či služeb
  • Bez ohledu na značku a místo zakoupení pneumatik
  • Bezplatně lze odevzdat pneu bez disků a v rámci možností čisté

Místo zpětného odběru v Ostravě

Využijte zdarma sběrné místo použitých pneumatik na adrese Pneuservis Ostrava, Na Náhonu 1099/43A, Ostrava-Přívoz, 702 00. Ohlaste nám prosím předem dovoz pneu v množství nad 40 kusů, abychom předešli případným kapacitním problémům.